TOM BOTTE

    "If Elvis had drawn, he would have drawn cartoons. Cartoons are like visual
    rock and roll", zegt de bekende Amerikaanse cartoonist Doug Marlette.
    Rock 'n roll deed de conservatieve-lingen uit de jaren vijftig en zestig de   
    wenkbrauwen fronsen, net als de cartoons en de comics van die tijd.
    Ze noemden die nieuwe muziek jungle music, cartoons en strips waren jungle art.
    En nog steeds staan mensen argwanend tegenover cartoons en strips:
    het is ofwel voor kinderen, ofwel dient het als spotprent in de krant. In ieder geval...
    het is geen volwaardige kunstvorm. Althans, zo denken velen er over.
    Tom niet; als journalist beseft hij dat een cartoon soms meer zegt dan een
    geschreven tekst. Er is geen "anderzijds"... Een cartoon zegt meteen waarover het
    gaat. Tom tekent cartoons, maar schildert ze ook op doek. Hij schildert veelal
    mensen, karikaturen. Daarnaast maakt hij ook illustraties voor boeken en bundels.
    Schrik niet als je twee namen ziet staan onder zijn werk: zijn cartoons tekent hij als
    Bots, het serieuzere werk onder zijn eigen naam...